Niedziela 23.06.2019

Niedziela: Jak dobrze jest dziękować Tobie, Panie. Wdzięczność rozszerza nasze serca. Wdzięczność uczy nas dystansu do rzeczy przemijających, i zbliża nas do Boga, który jest dawcą. Wdzięczność czyni nas bogatymi, bo uzdalnia do widzenia mnogości łask i darów, którymi codziennie hojny Ojciec nas obdarowuje. Wdzięczność prowadzi nas do życia w pełnej radości. Zawsze się radujcie, … [Read more…]

Niedziela 2018

Z przykrością informujemy, że wszystkie imprezy zaplanowane na Wyspie Słodowej, zostały odwołane z uwagi na decyzje Miasta. Zapraszamy na 16:30 na Mszę Dziękczynną oraz na odbywający się tuż po niej koncert sakralny. Wszystko w kościele św. Krzyża Wy jesteście solą ziemi (…) Wy jesteście światłem świata. Mt 5, 13-14 Bądźmy widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, Sakramentem. … [Read more…]