Niedziela 23.06.2019

Niedziela:

Jak dobrze jest dziękować Tobie, Panie.

Wdzięczność rozszerza nasze serca. Wdzięczność uczy nas dystansu do rzeczy przemijających, i zbliża nas do Boga, który jest dawcą. Wdzięczność czyni nas bogatymi, bo uzdalnia do widzenia mnogości łask i darów, którymi codziennie hojny Ojciec nas obdarowuje. Wdzięczność prowadzi nas do życia w pełnej radości.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie,w w każdym położeniu dziękujcie, taka bowiem jest wola Boża względem was w Chrystusie

Niedziela to doskonały czas na dziękowanie. Mamy dwie propozycje dla Was, jak spędzić ją wspólnie i z pogodnym sercem.
Niech ludzie zobaczą w nas radość i zadziwią się tym, że wyglądamy jak zakochani.
Zakochani w Bogu i sobie nawzajem!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.