Nowenna

Nowenna przed uroczystością narodzin św. Jana chrzciciela, patrona Archidiecezji Wrocławskiej i miasta Wrocławia (od 15 czerwca do 23 czerwca)

Wstęp do nowenny

Ta nowenna będzie szczególna, ponieważ ważna jest nasza intencja. Chcemy przystąpić do przygotowania drogi dla Pana. Zresztą zawsze mamy to czynić, ale zbliżające się dni i inicjatywa ewangelizacyjna „Ochrzczeni Ogniem” będą szczególnym czasem wskazywania na Jezusa tam, gdzie On nas posyła. Nowenna przed uroczystością narodzin św. Jana Chrzciciela, to 9 dni wołania o Ogień z nieba, o Ducha Świętego, który ma nas oczyścić i rozpalić w miłości. Niech to będzie nasza modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela, abyśmy potrafili, tak jak on, pokazywać innym Jezusa, który gładzi grzechy i daje nowe życie. W tej nowennie towarzyszyć nam będą słowa papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Przypatrzymy się temu Świętemu, który był Poprzednikiem Jezusa. Zaprośmy go do szczególnego orędownictwa w intencji naszej archidiecezji wrocławskiej i miasta Wrocławia, aby Jezus ochrzcił nas w tych dniach Duchem Świętym i Ogniem. 
A na początek słowa papieża Benedykta XVI:

Jan Chrzciciel rozpoczyna swoje głoszenie za czasów cesarza Tyberiusza, w 27-28 r. po Chrystusie, i w wyraźny sposób wzywa ludzi, którzy przybywali, by go słuchać, do przygotowywania drogi na przyjęcie Pana, do prostowania krzywych ścieżek własnego życia poprzez radykalne nawrócenie serca (por. Łk 3, 4). Chrzciciel nie ogranicza się jednak do głoszenia pokuty, ale uznając, że Jezus jest «Barankiem Bożym», który przyszedł, by zgładzić grzech świata (por. J 1, 29), z głęboką ufnością wskazuje na Jezusa jako na prawdziwego wysłannika Boga, usuwając się w cień, aby Chrystus mógł wzrastać, być słuchany i naśladowany.

Benedykt XVI

Treści nowenny na poszczególne dni: