VI Weekend Ewangelizacyjny „Ochrzczeni Ogniem”

W ramach przygotowania do VI Weekendu Ewangelizacyjnego „Ochrzczeni Ogniem”, podobnie jak w roku poprzednim, oprócz cotygodniowych ewangelizacji na wrocławskim rynku oraz warsztatów ewangelizacyjnych organizować będziemy cykl całonocnych czuwań przed Najświętszym Sakramentem „Ogień dwóch serc” które odbywać się będą w różnych kościołach wrocławskich. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat tych czuwań:

Ogień Dwóch Serc – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu (5-6.05.2023r.)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W nocy z pierwszego piątku na pierwszą sobotę maja (5/6.05) odbędzie się kolejne czuwanie Ogień Dwóch Serc, tym razem w parafii pw Bożego Ciała, na ul. Bożego Ciała 1 we Wrocławiu. Będzie to siódme czuwanie przed kolejnym, VI Weekendem Ewangelizacyjnym „Ochrzczeni Ogniem” w czerwcu 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy, do włączenia się do wspólnej modlitwy w kościele lub poprzez transmisję on-line.

PLAN CZUWANIA:
👉 18:30 – 19:00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE
👉 19:00 – 20:00 – EUCHARYSTIA
👉 20:00 – 22:00 – NABOŻEŃSTWO EWANGELIZACYJNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE – DIAKONIA EWANGELIZACJ i MODLITWY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
🔥👉 22:00 – 23:00 – ZESPÓŁ YESHUA Z Siechnic
🔥👉 23:00 – 24:00 – ZESPÓŁ YESHUA Z Siechnic
🔥👉 00:00 – 1:00 – ZESPÓŁ NOE
🔥👉 1:00 – 2:00 – ZESPÓŁ NOE
🔥👉 2:00 – 3:00 – DOM NA SKALE
🔥👉 3:00 – 4:00 – DOM NA SKALE
🔥👉 4:00 – 5:00 – GRUPA OJCA PIO I DZIECI MARYI
🔥👉 5:00 – 6:00 – WSPÓLNOTA JERUZALEM
🔥👉 6:00 – 7:00 – PŁOMIEŃ MIŁOŚCI
🔥👉 7:00 – 8:00 – PŁOMIEŃ MIŁOŚCI
🙏🙏 8:00 – 9:00 – RÓŻANIEC WYNAGRADZAJĄCY
👉 9:00 – 10:00 – EUCHARYSTIA NA ZAKOŃCZENIE

Prosimy o przesłanie do braci w waszych wspólnotach informacji o czuwaniu i udostępnianie wydarzenia.

Link do transmisji na kanale: https://www.youtube.com/c/KarmeliTy
Link do wydarzenia na fb: https://fb.me/e/4bwtGvIeB

Wspólnoty, które chciałyby włączać się w prowadzenie modlitwy podczas nocnych czuwań, prosimy o kontakt z osobą od spraw organizacyjnych.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Niepokalane Serce Maryi módl się za nami i oślepiaj szatana!
o. Krzysztof Piskorz OCD
„Katolicy Na Ulicy”, organizatorzy VI Weekendu Ewangelizacyjnego „Ochrzczeni Ogniem” (czerwiec 2023 r.)
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Jacek Giełda: tel. 601 799 822

Koncert Ewangelizacyjno-Uwielbieniowy „OGIEŃ MIŁOSIERDZIA” (16.04.2023r.)

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

„Takim jestem i będę dla ciebie, jakim Mnie wysławiasz; już w tym życiu doznasz Mojej dobroci, a całej pełni w życiu przyszłym” – powiedział Pan Jezus do św. Faustyny.

Jest zatem wolą naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby w pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu oddawać szczególną cześć Miłosierdziu Bożemu: „Niedziela ta jest świętem Miłosierdzia. Przez Słowo wcielone daję poznać przepaść miłosierdzia Mojego”.

W ufności i posłuszeństwie idźmy za tymi słowami i uwielbiajmy niezgłębione Miłosierdzie Boże.
„Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia”. Poczujmy się zaproszeni do świętowania z Królem i wychwalania ogromu Jego Miłosierdzia dla nas i całego świata.
„Córko Moja, chociażbyś mówiła wszystkimi językami ludzkimi i anielskimi, dopiero byś w cząstce wysławiła dobroć Moją, Moje niezgłębione miłosierdzie”. Głośmy wielkość Boga i mówmy o Jego Miłości i Miłosierdziu, również na ulicach, placach i rynkach naszych miast i miejscowości. Niech wszędzie rozbrzmiewa chwała i cześć Miłosierdziu Bożemu.

PLAN WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA:
👉14 30 – 15:00 ROZPOCZĘCIE ORAZ UWIELBIENIE RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
👉15:00 – 16:00 GODZINA MIŁOSIERDZIA, ROZWAŻANIE MĘKI PAŃSKIEJ ORAZ KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO O. KRZYSZTOF PISKORZ OCD
MODLITWA I UWIELBIENIE RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
👉16:00 – 17:00 ŚWIADECTWO PRZEJŚCIA NA DRUGĄ STRONĘ I GŁOSZENIE KERYGMATU – ANDRZEJ DUFFEK
🔥👉17:00 – 19:00 MODLITWA I UWIELBIENIE WSPÓLNOTA MIŁOŚĆ PAŃSKA Z OLEŚNICY Z KS. WOJCIECHEM BUJAKIEM
🔥👉19:00 – 21:00 MODLITWA I UWIELBIENIE ZESPÓŁ N.O.E.
🔥👉21:00 – 21:30 APEL JASNOGÓRSKI I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE

Link do transmisji on-line: https://youtu.be/fhQNhqnL_Hk
Link do wydarzenia na fb: https://fb.me/e/3z3jStwQF

„Z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności mojej nie ma granic. Strumienie mej łaski zalewają dusze pokorne” i dalej:

„Z ufnością więc przybliżmy się do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę w stosownej chwili” (Hbr 4, 16).

Niech Miłosierdzie Boże sławi się w nas i przez nas!

o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego (Piskorz) OCD
„Katolicy Na Ulicy”, organizatorzy VI Weekendu Ewangelizacyjnego „Ochrzczeni Ogniem” (czerwiec 2023).

Ogień Dwóch Serc – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu (7-8.04.2023r.)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę (7/8.04) odbędzie się kolejne czuwanie Ogień Dwóch Serc, tym razem w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, na ul. Ołbińskiej 1 we Wrocławiu. Będzie to szóste czuwanie przed kolejnym, VI Weekendem Ewangelizacyjnym „Ochrzczeni Ogniem” w czerwcu 2023 roku. 

Tym razem, z racji wyjątkowego czasu w jakim czuwanie się odbywa, będzie ono miało formę czuwanie przy Grobie Pańskim, które przygotuje nas na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem.
Serdecznie zapraszamy, do włączenia się do wspólnej modlitwy w kościele lub poprzez transmisję on-line.

PLAN CZUWANIA:
18:00 Liturgia Męki Pańskiej
20:00 Rozpoczęcie czuwania wspólnot przy Grobie Pańskim🙏
Wspólnoty:
👉20:00-21:00 Płomień Miłości NS Maryi
👉21:00-22:00 Wojownicy Maryi
👉22:00-23:00 Domowy Kościół z Jagodna
👉23:00-00:00 Katolicy na Ulicy
👉00:00-1:00 Grupa Modlitwy Św. o. Pio i Wspólnota Dzieci Maryi
👉1:00-2:00 Wspólnota Jeruzalem
👉2:00-3:00 Wspólnota Verbum
👉3:00-4:00 Grupa z Karmelu
👉4:00-5:00 Effatha z Oławy
👉5:00-6:00 Effatha z Kątów Wrocławskich
👉6:00-7:00 Wspólnota Rodzin Nazaret
👉7:00-8:00 Różaniec – parafialna Róża Różańcowa
👉8:00-9:00 Ciemna Jutrznia – Ruch Światło – Życie
UWAGA! Na końcu każdego czuwania będzie 10-15 minut adoracji w ciszy.

Prosimy o przesłanie do braci w waszych wspólnotach informacji o czuwaniu i udostępnianie wydarzenia.

Link do transmisji na kanale: https://www.youtube.com/KarmeliTy
Wydarzenie na fb: https://fb.me/e/10fwpoQsJ

Wspólnoty, które chciałyby włączać się w prowadzenie modlitwy podczas nocnych czuwań, prosimy o kontakt z osobą od spraw organizacyjnych.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Niepokalane Serce Maryi módl się za nami i oślepiaj szatana!
o. Krzysztof Piskorz OCD
„Katolicy Na Ulicy”, organizatorzy VI Weekendu Ewangelizacyjnego „Ochrzczeni Ogniem” (czerwiec 2023 r.)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Jacek Giełda: tel. 601 799 822

Ogień Dwóch Serc – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu (3-4.03.2023r.)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W nocy z I piątku na I sobotę marca (3/4.03) odbędzie się kolejne czuwanie Ogień Dwóch Serc, tym razem w kościele p.w. św Andrzeja Boboli, na ul. Koszalińskiej 15 we Wrocławiu. Będzie to piąte czuwanie przed kolejnym, VI Weekendem Ewangelizacyjnym „Ochrzczeni Ogniem” w czerwcu 2023 roku. Serdecznie zapraszamy, do włączenia się do wspólnej modlitwy w kościele lub poprzez transmisję on-line.

PLAN CZUWANIA:
18:00 / Eucharystia wieczorna (o. Krzysztof Piskorz OCD),
19:00 / Nabożeństwo ewangelizacyjne z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie (Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie),
21:00 – 6:00 / Całonocne uwielbienie i modlitwa wspólnot przed Najświętszym Sakramentem
6:00 / Różaniec wynagradzający,
7:00 / Eucharystia na zakończenie czuwania.

Prosimy o przesłanie do braci w waszych wspólnotach informacji o czuwaniu i udostępnianie wydarzenia.
Link do transmisji na kanale: https://www.youtube.com/KarmeliTy
Link do wydarzenia na fb: https://fb.me/e/471GcN6OB

Wspólnoty, które chciałyby włączać się w prowadzenie modlitwy podczas nocnych czuwań, prosimy o kontakt z osobą od spraw organizacyjnych.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Niepokalane Serce Maryi módl się za nami i oślepiaj szatana! 

o. Krzysztof Piskorz OCD
„Katolicy Na Ulicy”, organizatorzy VI Weekendu Ewangelizacyjnego „Ochrzczeni Ogniem” (czerwiec 2023 r.)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Jacek Giełda: tel. 601 799 822 

Ogień Dwóch Serc – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu (3-4.02.2023r.)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W nocy z I piątku na I sobotę lutego (3/4.02) odbędzie się kolejne czuwanie Ogień Dwóch Serc, tym razem w kościele p.w. Trójcy Świętej, na ul. Krzyckiej 42 we Wrocławiu. Będzie to piąte czuwanie przed kolejnym, VI Weekendem Ewangelizacyjnym „Ochrzczeni Ogniem” w czerwcu 2023 roku. Serdecznie zapraszamy, do włączenia się do wspólnej modlitwy w kościele lub poprzez transmisję on-line.

PLAN CZUWANIA:
18:00 / Eucharystia wieczorna (o. Krzysztof Piskorz OCD),
19:00 / Nabożeństwo ewangelizacyjne z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie (Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło – Życie, o. Krzysztof Piskorz OCD),
21:00 – 6:30 / Całonocne uwielbienie i modlitwa wspólnot przed Najświętszym Sakramentem
6:30 / Różaniec wynagradzający,
7:30 / Eucharystia na zakończenie czuwania.

Prosimy o przesłanie do braci w waszych wspólnotach informacji o czuwaniu i udostępnianie wydarzenia.
Link do transmisji na kanale: https://www.youtube.com/KarmeliTy
Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/2MiB4ACV7

Wspólnoty, które chciałyby włączać się w prowadzenie modlitwy podczas nocnych czuwań, prosimy o kontakt z osobą od spraw organizacyjnych.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Niepokalane Serce Maryi módl się za nami i oślepiaj szatana! 

o. Krzysztof Piskorz OCD
„Katolicy Na Ulicy”, organizatorzy VI Weekendu Ewangelizacyjnego „Ochrzczeni Ogniem” (czerwiec 2023 r.)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Jacek Giełda: tel. 601 799 822 

Ogień Dwóch Serc – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu (6-7.01.2023r.)

❤️CAŁONOCNE CZUWANIE WSPÓLNOT PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM🙏
👉06/07 STYCZEŃ 2023 R. PARAFIA PW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
UL.TATARAKOWA 1. 
51-516 WROCŁAW
👉20:00 – 21:00
EUCHARYSTIA –
BP KS.DR MACIEJ MAŁYGA
O. KRZYSZTOF PISKORZ OCD
——————————————-
👉21:00 – 23:00
NABOŻEŃSTWO EWANGELIZACYJNE I MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
– O. KRZYSZTOF PISKORZ OCD
Z DIAKONIĄ EWANGELIZACJI RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE
========================
🔥👉23:00 – 24:00
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM „EMAUS”
———————————————
🔥👉00:00 – 01:00
RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE „ON JEST”
———————————————
🔥👉01:00 – 02:00
GRUPA KARMELITAŃSKA
„AŻ PO KRAŃCE ZIEMI”
———————————————
🔥👉02:00 – 03:00
MĘŻCZYZNI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
———————————————–
🔥👉03:00 – 04:00
PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA
——————————————-
🔥👉04:00 – 05:00
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM VERBUM
——-‐———————————–
🔥👉05:00 – 06:00
WSPÓLNOTA EFFATHA Z KĄTÓW WROCŁAWSKICH
———————————————–
🔥👉 06:00 – 07:00  
GRUPA OJCA PIO
I DZIECI MARYI
—————————————————
🔥👉 07:00 – 08:00 
WSPÓLNOTA JERUZALEM
BIEDAK ZAWOŁAŁ
————————————————–
🙏🙏 08:00 – 09:00
RÓŻANIEC WYNAGRADZAJĄCY
———————————————–
👉 09:00 – 10:00
EUCHARYSTIA NA ZAKOŃCZENIE CZUWANIA
=======================
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Jacek Giełda: tel. 601 799 822

Ogień Dwóch Serc – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu (2-3.12.2022r.)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W nocy z I piątku na II sobotę grudnia (2/3.12) odbędzie się kolejne czuwanie Ogień Dwóch Serc, tym razem w kościele p.w. NMP Pompejańskiej, na ul. Wrocławskiej 1 w Żernikach Wrocławskich. Będzie to trzecie czuwanie przed kolejnym, VI Weekendem Ewangelizacyjnym „Ochrzczeni Ogniem” w czerwcu 2023 roku. Serdecznie zapraszamy, do włączenia się do wspólnej modlitwy w kościele lub poprzez transmisję on-line.

PLAN CZUWANIA:
18:00 / Eucharystia wieczorna (o. Krzysztof Piskorz OCD),
19:00 / Nabożeństwo Ewangelizacyjne z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie,
21:00 – 7:00 / Całonocne uwielbienie i modlitwa wspólnot przed Najświętszym Sakramentem
7:00 / Różaniec wynagradzający,
8:00 / Eucharystia poranna.

Prosimy o przesłanie do braci w waszych wspólnotach informacji o czuwaniu i udostępnianie wydarzenia.
Link do transmisji na kanale: https://www.youtube.com/KarmeliTy
Wydarzenie na fb: https://fb.me/e/5SQBRUiRu

Wspólnoty, które chciałyby włączać się w prowadzenie modlitwy podczas nocnych czuwań, prosimy o kontakt z osobą od spraw organizacyjnych.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Niepokalane Serce Maryi módl się za nami i oślepiaj szatana! 

o. Krzysztof Piskorz OCD
„Katolicy Na Ulicy”, organizatorzy VI Weekendu Ewangelizacyjnego „Ochrzczeni Ogniem” (czerwiec 2023 r.)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Jacek Giełda: tel. 601 799 822 

Ogień Dwóch Serc – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu (4-5.11.2022r.)

Media o nas:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W nocy z I piątku na II sobotę listopada (4/5.11) odbędzie się kolejne czuwanie Ogień Dwóch Serc, tym razem w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, na pl. Zamkowym 16 w Oławie Będzie to trzecie czuwanie przed kolejnym, VI Weekendem Ewangelizacyjnym „Ochrzczeni Ogniem” w czerwcu 2023 roku. Serdecznie zapraszamy, do włączenia się do wspólnej modlitwy w kościele lub poprzez transmisję on-line.

PLAN CZUWANIA:
18:00 / Eucharystia wieczorna (o. Krzysztof Piskorz OCD),
19:00 / Nabożeństwo Ewangelizacyjne z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie,
21:00 – 6:00 / Całonocne uwielbienie i modlitwa wspólnot przed Najświętszym Sakramentem
6:00 / Różaniec wynagradzający,
7:00 / Eucharystia poranna.

Prosimy o przesłanie do braci w waszych wspólnotach informacji o czuwaniu i udostępnianie wydarzenia.
Link do transmisji na kanale: https://www.youtube.com/KarmeliTy

Link do wydarzenia na fb: https://fb.me/e/4egqrEjG0

Wspólnoty, które chciałyby włączać się w prowadzenie modlitwy podczas nocnych czuwań, prosimy o kontakt z osobą od spraw organizacyjnych.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Niepokalane Serce Maryi módl się za nami i oślepiaj szatana! 

o. Krzysztof Piskorz OCD
„Katolicy Na Ulicy”, organizatorzy VI Weekendu Ewangelizacyjnego „Ochrzczeni Ogniem” (czerwiec 2023 r.)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Jacek Giełda: tel. 601 799 822

Ogień Dwóch Serc – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu (7-8.10.2022r.)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Już w tym tygodniu, w nocy z I piątku na II sobotę października (7/8.10) odbędzie się kolejne czuwanie Ogień Dwóch Serc, tym razem w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, przy ul. 
Kościelnej 2 w Kątach Wrocławskich Będzie to drugie czuwanie przed kolejnym, VI Weekendem Ewangelizacyjnym „Ochrzczeni Ogniem” w czerwcu 2023 roku. Serdecznie zapraszamy, do włączenia się do wspólnej modlitwy w kościele lub poprzez transmisję on-line.

PLAN CZUWANIA:
18:00 / Eucharystia wieczorna,
19:00 / Nabożeństwo Ewangelizacyjne z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie,
21:00 – 6:00 / Całonocne uwielbienie i modlitwa wspólnot przed Najświętszym Sakramentem
6:00 / Różaniec wynagradzający,
7:00 / Eucharystia poranna.

Prosimy o przesłanie do braci w waszych wspólnotach informacji o czuwaniu i udostępnianie wydarzenia.
Link do transmisji na kanale: https://www.youtube.com/KarmeliTy

Wydarzenie na fb: https://fb.me/e/5Jbf0D2Xm

Wspólnoty, które chciałyby włączać się w prowadzenie modlitwy podczas nocnych czuwań, prosimy o kontakt z osobą od spraw organizacyjnych.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Niepokalane Serce Maryi módl się za nami i oślepiaj szatana! 

o. Krzysztof Piskorz OCD
„Katolicy Na Ulicy”, organizatorzy VI Weekendu Ewangelizacyjnego „Ochrzczeni Ogniem” (czerwiec 2023 r.)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Jacek Giełda: tel. 601 799 822

Uwielbienie na statku (25.09.2022r.)

Media o nas:

prowadzenie: Duch Święty
uwielbienie: N.O.E.

PLAN:
18:00 – wypłynięcie i rejs z uwielbieniem po Odrze
20:00 – powrót do przystani i zejście ludzi ze statku i rozpoczęcie koncertu uwielbienia otwartego dla wszystkich, statek jako scena na Odrze gra w kierunku siedzących ludzi na Bulwarze, jest ekran na statku gdzie widać zespół i uwielbienie, kolorowe światła itd.. W tym czasie ewangelizatorzy mogą ewangelizować ludzi na bulwarach i mówić o tym co się dzieje.. Jest grill na wybrzeżu, można porozmawiać i dalej uwielbiać Pana Jezusa.. Może na finał jakieś małe sztuczne ognie ze statku, lub fontanna ognia 🙂
21:15 – koniec koncertu na statku i kontynuacja grilla i rozmów ze sobą i z ludźmi, rozchodzenie się do domów
22:00 – zakończenie wydarzenia 

Transmisja wydarzenia: https://www.youtube.com/KarmeliTy

Ogień Dwóch Serc – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu (2-3.09.2022r.)

Media o nas:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Już w tym tygodniu, w nocy z I piątku na I sobotę września (2/3.09) odbędzie się kolejne czuwanie Ogień Dwóch Serc, tym razem w kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach, przy ul. Kościelnej 4, we Wrocławiu. Będzie to pierwsze czuwanie przed kolejnym, VI Weekendem Ewangelizacyjnym „Ochrzczeni Ogniem” w czerwcu 2023 roku. Serdecznie zapraszamy, do włączenia się do wspólnej modlitwy w kościele lub poprzez transmisję on-line.

PLAN CZUWANIA:
18:00 / Eucharystia wieczorna,
19:00 / Nabożeństwo Ewangelizacyjne z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie,
21:00 – 6:00 / Całonocne uwielbienie i modlitwa wspólnot przed Najświętszym Sakramentem
6:00 / Różaniec wynagradzający,
7:00 / Eucharystia poranna.

Prosimy o przesłanie do braci w waszych wspólnotach informacji o czuwaniu i udostępnianie wydarzenia.
Link do transmisji na kanale: https://www.youtube.com/KarmeliTy
Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/6F4l5BPFz

Wspólnoty, które chciałyby włączać się w prowadzenie modlitwy podczas nocnych czuwań, prosimy o kontakt z osobą od spraw organizacyjnych.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Niepokalane Serce Maryi módl się za nami i oślepiaj szatana! 

o. Krzysztof Piskorz OCD
„Katolicy Na Ulicy”, organizatorzy VI Weekendu Ewangelizacyjnego „Ochrzczeni Ogniem” (czerwiec 2023 r.)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Jacek Giełda: tel. 601 799 822


Błogosławieństwo abp. Józefa Kupnego: